kitos knygos / Numatoma išleisti / Dailiausia moteris mieste Spausdinimui

Charles Bukowski

Dailiausia moteris mieste

Novelės / ISBN 978-609-427-295-0 (spausdinta knyga), ISBN 978-609-427-294-3 (el. knyga) / Iš anglų kalbos verčia Gediminas Pulokas, redaktorė Asta Bučienė / Dizainerė Lina Sasnauskaitė

  • Rezultatas: 5/5.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rezultatas: 5/5 (Balsai: 8)

Dėkojame už nuomonę.

Jūs jau balsavote. Balsuoti galima tik vieną kartą.

Jūsų įvertinimas pakeistas.

Lietuvoje visi žino Bukowski'į – dažniausiai kiek įkalęs, truputį įžūlus, grubokas, tuo pat metu švelnus ir žvėriškai jautrus. Daugelis pradeda nuo romano „Paštas“, tada skaito „Moteris“, „Arklienos kumpį“, tarpuose – poeziją. Ir galiausiai supranta, kad būtent apsakymuose jo minties koncentracija tobuliausiai atitinka žodžių kiekį – stilius labiausiai išgrynintas.

Tai literatūra, kuri veža, o ne skaitoma dėl statuso ar iš snobizmo.

Šiame novelių rinkinyje atsiskleidžia visas pamišėliškas, pribloškiantis, iš vėžių išmušantis literatūros chuligano talentas. Siurrealistinis JAV miestų padugnių gyvenimo ir Edgaro Allano Poe poetinės beprotybės mišinys sprogsta neįtikėtina galia, skaitytojų galvose ištaškydamas visus griežtus etikos bei estetikos štampus. 

Kaliniai, lošėjai, vagys, prostitutės, juodadarbiai, girtuokliai ir poetai – Ch. Bukowskis rašo apie juos negailestingai, tačiau su humoru ir užuojauta. Jis nesiekia tyčia sukrėsti, tiesiog vaizduoja gyvenimą tokį, koks jis yra, – siaubingai gražų, kupiną paprastos kasdienės beprotybės. Kiekvienas apsakymas – tai lyg negailestinga dugne atsidūrusio ar ant bedugnės krašto balansuojančio žmogaus gyvenimo kronika, aštri bukinančios aplinkos satyra, o neretai – ir nuoširdi, gal net sentimentali meilės istorija. 

Nuomonės