Isaac Asimov

Fondas ir Imperija

Mokslinė fantastika / 2019 / 978-609-427-387-2 (spausdinta knyga); 978-609-427-388-9 (el. knyga) / Kietais viršeliais / Iš anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė, atnaujintas vertimas / Dizainerė Lina Sasnauskaitė

  • Rezultatas: 5/5.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rezultatas: 5/5 (Balsai: 1)

Dėkojame už nuomonę.

Jūs jau balsavote. Balsuoti galima tik vieną kartą.

Jūsų įvertinimas pakeistas.

Isaaco Asimovo „Fondo“ serijos knygos – vienas garsiausių mokslinės fantastikos ciklų, skaitomas ir mėgstamas iki šiol. Pirmosios serijos knygos atnaujintą leidimą parengėme 2016 m. („Fondas“), 2019 m.  pasirodys antroji („Fondas ir Imperija“).

Milijonus pasaulių aprėpianti Galaktinė Imperija pamažu irsta. Milžiniškoje teritorijoje tai vyksta labai lėtai, bet sustabdyti nebeįmanoma. Genialus mokslininkas Haris Seldonas, iki neprilygstamų aukštumų ištobulinęs žmonijos masių dėsnius tyrinėjantį psichoistorijos mokslą, numatė, kad žlugimas neišvengiamas. Galaktika nugrims į barbariškus laikus, truksiančius trisdešimt tūkstančių metų, ir tik tada pradės kaltis pirmieji naujos civilizacijos daigai. Siekdamas sutrumpinti tamsųjį laikotarpį  vos iki tūkstančio metų, skirtinguose Galaktikos pakraščiuose Seldonas įkūrė du Fondus. Bent vienas jų taps naujos, geresnės ir galingesnės Imperijos lopšiu.

Net ir po Seldono mirties pranašesnes technologijas pasitelkę narsūs Fondo vyrai ir moterys, remdamiesi  vis dar neužmirštu mokslu, sugebėjo atsispirti godulio apniktų aplinkinių pasaulių agresijai. Bet dabar Fondui tenka susidurti su kur kas pavojingesniu priešu. Jį sunaikinti kėsinasi pati Imperija, nors byranti, bet vis dar labai galinga, vis dar turinti tokį generolą kaip Belas Riosas. Net ir pats Seldonas negalėjo numatyti, kad kada nors užgims mutantas, galia pranokstantis dešimtis karinių laivynų… gebantis netgi stipriausius žmones paversti vergais…

 

***

Ne kas kita, o nepaprastos ir didžios idėjos, kurių pagrindu Asimovas kūrė „Fondo“ knygas, kadaise ir įtraukė mane į mokslinės fantastikos pasaulį.

Brian W. Aldiss

Turininga vaizduote, nuovokumu ir sąmojumi Isaacas Asimovas paklojo pamatą ištisoms būsimoms mokslinės fantastikos rašytojų kartoms.

Kevin J. Anderson

*

Asimovas patiekė neprilygstamo minties peno civilizacijai, gerokai stokojusiai bet kokio aiškesnio mąstymo apie ateitį. Jo vizijos iki šiol ženkliai pagardina prie pietų stalo mūsų be galo rutuliojamus pokalbius apie žmonijos lemtį.

David Brin

Nuomonės