kitos knygos / Fotografijos knygos Spausdinimui

Alvydas Lukys

Būtasis tęstinis/ Past Continuous

Kaina: 7,00 €

 "Būtasis tęstinis“ – ne fotoalbumas, bet hipertekstas, kuriame susipina vaizdiniai ir tekstiniai failai.

Gintautas Trimakas

Miestas kitaip/ City. A Different Angle

Kaina: 8,00 €

Šie veiksmai – neišvengiami, tačiau mūsų perdėtai prasmingame ir funkciniame pasaulyje jie tėra beprasmės pauzės tarp didingų vartojimo ir pirkimo atkarpų. Tokioms pauzėms yra skirtas Trimako fotografijų ciklas.

Monika Bielskytė

Neatmenami laikai/ Times Immemorial

Kaina: 6,00 €

 „Akistata su Bielskytės kūryba gali sukelti psichologinį svaigulį, lyg stebėtum nepaaiškinamą vaizdą, kaip pasaulio epochos yra vis iš naujo griaunamos ir vėl atstatomos“ (Lupe Núñez-Fernández)

Algirdas Šeškus

Žaliasis tiltas

Kaina: 11,00 €

 Vaizdai tarsi pasąmonės srautas byra ant Vilniaus ir sukuria aštunto – devinto dešimtmečio Vilnių, kuriame branginamas žmogus ir jo pasireiškimai. Čia, po trisdešimties metų atsakoma į klausimą : „kaip avangarde jaučiasi žmogus?“

Vaida Keleras

Vilniaus užkampiai/ Vilnius: Off the Beaten Track

Kaina: 8,00 €

 Kasdienybės dokumentacija netampa jos kūrybos prioritetu, kaip ir savirealizacijos aktas – kai tikrovės elementai įtraukiami į konceptualų sumanymą..., ji panyra į atokius užkampius tam, kad išgirstų nugyventų kiemų aidą, retkarčiais permušamą šuns lojimo..., tam, kad įsiklausytų į nebylias jau išėjusių gyventojų aimanas, sklindančias pro užvertų langų stiklus.

Algirdas Šeškus

Meilės lyrika

10,99 €   Kaina: 10,00 €

Pastaraisiais metais leidžiami unikalaus menininko Algirdo Šeškaus archyvai leidžia jį lyginti su tokiais XX a. pasauliniais fotografijos grandais kaip Borisas Michailovas. A. Šeškaus XX a. 7-8 dešimtmečio fotografijos – sovietmečiu nesuprastos, savo laiką pralenkusios avangardinės raiškos pavyzdžiai. Autorius polemizavo su Lietuvos tradicinės fotografijos kūrėjais, tokiais kaip Antanas Sutkus, Romualdas Rakauskas, Aleksandras Macijauskas, ir radikaliai pakeitė požiūrį į fotografijos meno estetiką.